OK
title-leftبازرسان title-right
bg-corner

آخرین بازرسان که در مورخه 1397/04/15 در مجمع عمومی عادی سالیانه انتخاب گردیده اند بشرح زیر اعلام میدارد.


بازرسان:

آقای رامین تهرانی

نام و نام خانوادگی : آقای رامین تهرانی
سمت : بازرس اصلی (مدیر مالی سینا پخش ژن )
تلفن : 44630050-1
نمابر : 44668177

پست الکترونیک :

-
آقای دکتر مانی احراری

نام و نام خانوادگی : آقای دکتر مانی احراری
سمت : بازرس علی البدل(مدیر عامل شرکت سها هلال)
تلفن : 83703000
نمابر : 88806232

پست الکترونیک : manager@sohahelal.irbg-corner