OK
title-leftاعضاء هیئت مدیره title-right
bg-corner

“شعبه گلستان”

رئیس هیات مدیره

دبیر انجمن

نایب رئیس اول هیات مدیره

نایب رئیس دوم هیات مدیره

خزانه دار

بازرس اصلی

علی اکبر مقدم فر

حمید رضا پزشکپور

اکبر نجفی

رامین هروی

رحمت کشیری

منصور میرکریمی


آدرس :
میدان ولیعصر، خیابان شهید نامجو، نبش کوچه 8،اتاق بازرگانی، طبقه اول انجمن صنعت پخش  کد پستی 4916655343

تلفکس : 01732251562

bg-corner