OK
title-leftاخبار title-right
bg-corner
بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي به روند رو به رشد خود ادامه داده و تا مرز ۱۴۷ هزار ميليارد تومان پيش رفته است. به اعتقاد رئيس کل بانک مرکزي، اين بدهي بخشي از همان عملکردي از بانک‌ها محسوب مي‌شود که به مرور مي‌تواند روند نظام و سيستم بانکي را نابود کند....
1397/06/21

به پيوست فهرست داروهاي فوريتي مورد نياز مورخ ۱۴/۰۶/۱۳۹۷ اعلام و با توجه به سياست هاي اين اداره کل در تامين داروهاي فوريتي، موارد زير به استحضار مي‌رسد. بديهي است کليه شرکتهاي متقاضي موظف به رعايت کليه مفاد زير مي باشند...
1397/06/18

وزير دادگستري طي نشست صبحانه کاري با فعالان اقتصادي در اتاق ايران پيشنهاد داد ضمن اعلام ده اولويت اصلي که بايد به صورت فوري به آنها رسيدگي شود، طي يک هفته آينده در همين بازه زماني نمايندگان خود را براي تشکيل کميته مشترک به منظور رسيدگي مستمر به مسائل موجود معرفي کند...
1397/06/14


وزير دارايي فرانسه از عزم اتحاديه اروپا براي حفظ روابط مالي و اقتصادي با ايران از طريق کانال هاي مالي جديد خبر داد....
1397/06/06

12345678910...
bg-corner