OK
title-leftاخبار title-right
bg-corner
رئيس انجمن شرکت هاي صنعت پخش ايران در گفتگو با صداي ايران: پشت سر هر برند موفق يک سازمان پخش و فروش موفق وجود داشته است...
1397/08/13

فرهاد دژپسند وزير اقتصاد با بيان اينکه ساختار بانکي جهت سبک سازي بانکها بايد اصلاح شود، گفت که براي شتاب در رشد اقتصادي نيازمند منابع خارجي هستيم...
1397/08/13

از امروز، ششم آبان ماه چک‌هاي قديمي در بانک‌ها پذيرش نمي‌شوند، مگر بانک صادرکننده دسته چک....
1397/08/07

سالم خبر: برخي شرکت هاي پخش دارو در حالي براي کاهش فشارهاي مالي و معضل کمبود نقدينگي، سياست هاي مالي دفاعي و انقباضي اي اتخاذ کردند که اين تصميم به مذاق حلقه ديگري از زنجيره تامين دارو يعني داروخانه ها ...
1397/07/24

سازمان امور مالياتي نام اشخاص حقيقي و حقوقي ملزم به ارائه‌ي صورت‌هاي مالي حسابرسي‌شده را اعلام کرد....
1397/07/16

12345678910...
bg-corner